Wat is wadlopen?

Iedereen heeft wel eens van wadlopen gehoord, maar wat is wadlopen eigenlijk precies?

Wadlopen wordt ons aangeboden door de natuur! Doordat de aantrekkingskracht van de maan op de aarde wordt het op onze planeet 2x per dag eb en vloed. Eb betekent dat het water wegtrekt, en is het dus laagwater, met vloed komt het water weer op.

Je kan wadlopen wanneer het laag water is. Iedere dag zijn de laagwaterstanden op een ander tijdstip. Zo kan de ene dag het wadlopen om 6 uur in de ochtend zijn en een week later om 17.00 in de middag!

Met wadlopen ga je dus over de Waddenzee lopen en heeft de natuur het helemaal voor het zeggen. Dit maakt het zeer bijzonder en spannend. Wadlopen is ook niet geheel risicoloos, daarom mag je nooit zonder begeleiding gaan wadlopen!

Wadlopen is een prachtige, milieuvriendelijke sport waaraan iedereen met een goede gezondheid kan deelnemen! Tijdens het wadlopen passeer je kwelders, slikvelden, zandbanken en (diepe!) geulen. Je zakt soms tot je knieën in het slik en af en toe moet je door een geul waden en komt het water tot je middel! Het is daarom niet mogelijk om kleine kinderen (<1.20 meter) en honden mee te nemen tijdens de wadlooptocht. Naast het rondzwerven over het Wad achter Pieterburen, worden er ook oversteektochten vanuit Wadlopen Pieterburen georganiseerd naar de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Voor een oversteek wadlooptocht dien je sportief te zijn! Op deze wadlooptochten kunnen geen kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of mensen met een matige conditie mee. Een gewaarschuwd mens telt voor twee… Het wadlopen is ooit ontstaan als wintersport! In de winter van 1963 begonnen met een tocht over het ijs naar het Waddeneiland Schiermonnikoog, een aantal jaar geleden is Wadlopen Pieterburen ook weer gestart met het aanbieden van deze wadlooptochten.